Geschiedenis van de Woningbouwvereniging Utrecht

Op 31 mei 1919 richtten 5 onderwijzers Woningbouwvereniging Utrecht op. Lidmaatschap van de vereniging kon worden verkregen door het kopen van twee aandelen à 25 gulden. Het doel was om 350 woningen te bouwen, maar het liep anders. Geholpen door een subsidieregeling van de rijksoverheid slaagde het bestuur erin 91 ‘middenstandswoningen’ te realiseren. Het ontwerp van de architecten Jacobus van Laren en Jan Hessel de Groot uit Hilversum is uitgevoerd in de periode 1922-1924 door de aannemers Broekhuys en Voorbij uit Hilversum. De eerste woningen werden in 1923 opgeleverd. De totale bouwkosten bedroegen toen ongeveer f 540.000, ongeveer € 250.000. De maandelijkse huur van een woning lag tussen de 35 en 40 gulden (€ 16 tot € 18).

Nu is Woningbouwvereniging Utrecht nog altijd een zelfstandige, springlevende organisatie. Bewoners (en sinds 2000 ook enkele voormalig bewoners of niet-bewoners) vormen het bestuur van de vereniging. Er is geen personeel in dienst. Het aantal woningen in bezit bedraagt nog altijd 91 woningen. Daarmee behoort Woningbouwvereniging tot de 10 kleinste woningcorporaties van Nederland.

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de woningbouwvereniging kan het boekje Klein maar dapper via deze website downloaden (zie onderdeel ‘publicaties van het bestuur‘).